PROJEKT EDUKACYJNY Z HISTORII

 DLA  KLASY 3 GIMNAZJUM

 

Temat projektu:

Patroni ulic – odkrywanie postaci związanych z odzyskaniem niepodległości. Krzewiciele polskiej oświaty i religii na terenie mojej miejscowości: Bronisława Zinkiewicz i ksiądz Stanisław Lachowicz. Projekt edukacyjny z okazji 100 - lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości

 

Opiekun projektu: Małgorzata Kotkowska

Wielkość grupy: 5-8 osób

Czas realizacji: 2 miesiące – październik/listopad 2018

Efekty: prezentacja multimedialna

Cele:

 • Poznanie historii miejscowości oraz jej mieszkańców;
 • Rozwijanie zainteresowań czytelniczych;
 • Wykorzystywanie różnych źródeł informacji i technologii informacyjnej, do pozyskiwania informacji i przygotowania prezentacji multimedialnej, gazetki tematycznej;
 • Kształtowanie umiejętności pracy w grupie oraz budowania właściwych relacji   wśród uczniów współpracujących ze sobą w obrębie zespołu

 

                                                                                                        Małgorzata Kotkowska,

 

 

PROJEKT EDUKACYJNY Z HISTORII

 DLA  KLASY 3 GIMNAZJUM

 

Temat projektu:

Droga do wolności mojej miejscowości.

Korsze dawniej i dziś. Projekt edukacyjny z okazji 100 - lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości

 

Opiekun projektu: Małgorzata Kotkowska

Wielkość grupy: 5-8 osób

Czas realizacji: 2 miesiące – październik/listopad 2018

Efekty: wystawa, prezentacja multimedialna

Cele:

 • Poznanie historii miejscowości;
 • Rozwijanie zainteresowań czytelniczych;
 • Wykorzystywanie różnych źródeł informacji i technologii informacyjnej, do pozyskiwania informacji i przygotowania prezentacji multimedialnej, gazetki tematycznej;
 • Kształtowanie umiejętności pracy w grupie oraz budowania właściwych relacji   wśród uczniów współpracujących ze sobą w obrębie zespołu

 

                                                                                                        Małgorzata Kotkowska,

 

 

 

KARTA PROJEKTU EDUKACYJNEGO

 

Temat projektu: Ekologiczne zachowania w codziennym życiu.

 

Imię i nazwisko nauczyciela : Marzena Przybyłowska-Żukowska

 

Cele projektu:

 

 -   poznanie  zasad ekologicznego stylu życia,

 -   uświadomienie potrzeby troski o środowisko i własne zdrowie,

 -   kształtowanie i promowanie  postaw ekologicznych,

 -   rozwijanie  umiejętności pracy w grupie .

 

 

Czas realizacji  :  6-10 tygodni

Wielkość grupy :    4-6 osób

 

 

KARTA PROJEKTU EDUKACYJNEGO

matematyka

Temat projektu: W poszukiwaniu piękna – złoty podział.

Imię i nazwisko nauczyciela : Beata Dzięgelewska – Tuzik

Cele projektu:

- zapoznanie z ogólnymi wiadomościami na temat złotego podziału

- zapoznanie z konstrukcją geometryczną złotego podziału

- zapoznanie z występowaniem złotego podziału w matematyce, przyrodzie, architekturze, sztuce

- pokazanie harmonii i piękna tworzonych dzięki złotemu podziałowi w architekturze, sztuce, fotografii, przyrodzie

Czas realizacji : 10 tygodni

Wielkość grupy : 5 – 10 osób

 

 

KARTA PROJEKTU EDUKACYJNEGO

Język rosyjski

Temat projektu: „ Chcecie bajki, oto bajka … ” - przedstawienie teatralne.

Imię i nazwisko nauczyciela : Monika Gołaszewska

Cele projektu:

- zapoznanie uczniów z tematyką narodowych bajek rosyjskich

- zachęcenie do czytania bajek rosyjskich

- zaprezentowanie młodszym kolegom języka rosyjskiego w formie przedstawienia teatralnego wybranej bajki

- rozwijanie wyobraźni i ekspresji plastycznych

Czas realizacji : marzec 2019

Wielkość grupy : 5 – 10 osób

 

 

 

KARTA PROJEKTU EDUKACYJNEGO

 

Temat projektu: „Eksperymentujmy razem”

 

Imię i nazwisko nauczyciela: Katarzyna Zadrożna

 

Cel projektu:

 • Kształtowanie postaw badawczych uczniów.
 • Projektowanie i przeprowadzenie prostych doświadczeń chemicznych młodszym uczniom oraz rówieśnikom.
 • Bezpieczne posługiwanie się prostym sprzętem laboratoryjnym oraz substancjami i wyrobami o znanym składzie.
 • Rozwijanie umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł.
 • Wykorzystywanie oprogramowania multimedialnego w nauczaniu i rozumieniu chemii.
 • Umiejętność pracy w grupie, zespole

 

Czas realizacji: 4-5 tygodni

Wielkość grupy: 3-4 osoby

 

 

PROJEKT EDUKACYJNY Z GEOGRAFII 2018/19

Temat: Dzieci świata.

Cele:

1.Realizacja poznanego materiału z wykorzystaniem twórczych metod pracy.

2.Poznanie informacji związanych z życiem dzieci na różnych kontynentach.

3.Doskonalenie twórczej pracy w zespole.

4.Przygotowanie w toku pracy do finału w postaci przedstawienia połączonego z prezentacją multimedialną.

 

Spodziewane efekty:

1.Przygotowanie wystroju sceny, prezentacji multimedialnej, strojów scenicznych.

2.Rozwijanie osobowości w procesie edukacyjnym.

3.Rozwijanie talentów.

4.Dyscyplinowanie uczniów poprzez pozytywną rywalizację.

 

                                  Realizacja projektu III-IV 2019r.

 

                                                                                                                   Bogumiła Boużyk

 

 

KARTA PROJEKTU EDUKACYJNEGO

 

TEMAT: „Przedszkolaki słuchają, gdy im starsi czytają…”

 

 

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA: Małgorzata Wójcik

 

 

CELE:

 1. 1. Aktywizowanie dzieci do czytania.
 2. 2. Przeprowadzenie akcji promującej czytelnictwo wśród dzieci.
 3. 3. Wyrabianie w dzieciach nawyku czytania.
 4. 4. Poszerzanie wiedzy na temat przeczytanych książek.
 5. 5. Rozwijanie wyobraźni i ekspresji plastycznych.

 

 

CZAS REALIZACJI PROJEKTU: kwiecień-maj 2019r.

WIELKOŚĆ GRUPY: 6 osób