Drodzy uczniowie…
Dziś ostatni dzień roku szkolnego 2019/2020. Wielu z Was odebrało świadectwo, nagrodę, dyplom wzorowego ucznia. Mogliście spotkać swojego wychowawcę, kolegów, nauczycieli. Jednakże to ostatnie, w tym roku, spotkanie wyglądało nieco inaczej niż zwykle. Wiecie jednak, że rozwiązania, które musimy stosować służą Waszemu bezpieczeństwu.
Rok szkolny 2019/2020 był rokiem przepełnionym nowymi doświadczeniami i ciężką pracą. Przejście na system zdalnego nauczania to ogromne wyzwanie, zarówno dla Was, Waszych rodziców, jak i nauczycieli. Wymagało od nas wszystkich kreatywności oraz wykorzystania innych, niż dotychczas, rozwiązań. Spowodowało jednak, że wszyscy zdobyliśmy nowe umiejętności, które z powodzeniem będą mogły być wykorzystywane stale w procesie nauczania i uczenia się.
Jesteśmy dumni z Waszego zachowania, waszych postaw i osiągnięć. Rok szkolny 2019/2020 w klasach 4-8 Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Korszach zakończył się promocją wszystkich uczniów. Dwoje uczniów klas 8 uzyskało tytuł laureata w konkursach na szczeblu wojewódzkim- Alicja Czubowska została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego, a Maciej Piotrowicz zdobył tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego uzyskując trzeci wynik w województwie! Gratulujemy…
Szczególne podziękowania kieruję w stronę wszystkich Waszych rodziców - za codzienną miłość, troskę, wsparcie. Za to, że towarzyszyli Wam w codziennej nauce na odległość i wspólnie z Wami przezwyciężali pojawiające się trudności.
Nadszedł czas upragnionych wakacji, czas odpoczynku od codziennych obowiązków. Życzę Wam, Drodzy Uczniowie, aby ten wyczekiwany odpoczynek był bezpieczny oraz dał energię i inspirację do pracy w nowym roku szkolnym 2020/2021. Do zobaczenia…

            

więcej zdjęć na

  https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-w-Korszach-793871094117656/?__tn__=kC-R&eid=ARBIpq6UZayHobGYhzaOHNOur2veyQKE59hEYwA8lRLaSutJWkoiiK9YQVqSZquC572MxBMl8taRqQpI&hc_ref=ARSKy7nH7ZdEUyJKKF-GTs0VIxoXNEYaCu5Z05Juh00arHR-WCI2Nw3LxwF4IHDLsqs&fref=nf&__xts__[0]=68.ARCyXJxMzURrPEwURaIRu1nQEOkybXZEY1BkIAmKjxEDDctHroBl081Q7YklTeLEBFhrAJTNa4mEfRpEB-yGB9-3ZM9G_BpgkdNkuKo225hRHiAQIJVps9_uIo7uh6ummMK_-pPxMIHixWoJoSh83aKrf1I9gJdBkuHgNMIvxyQDJ5iPyryAG_OZG6-mrmrBNq9AVMY4xNP3ffF461ojCnWwH4G7pvV7pkdSVko4VBBalFrC-UNGIs677RY1VDKaJr7NS2xbqTFO94Cy5GP7ZivYJTkF9XYud8DMhe7h0AoiEOjpuB_Oi_CZkqC2OX_yn5bEHXtjotgBppEsTPTsVuZsgw